De apotheek

 

Een apotheek heeft tot taak medicijnen die door artsen worden voorgeschreven aan de patiënten te verstrekken.

Ook patiëntenvoorlichting, begeleiding en educatie aan artsen en houden van spreekuren (medicatie-beoordelingsgesprekken) horen tot de uitbreidende taken van de apotheker.
Ook wordt de medicatie van patiënten systematisch en structureel gecontroleerd met in acht neming van alle huisartsenstandaarden en landelijke richtlijnen. Afwijkingen worden dan besproken en een verbeterd advies wordt aan de huisarts gegeven.
Ook medicijnen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn, worden door de apotheek afgeleverd. Deze geneesmiddelen heten zelfzorggeneesmiddelen (ook wel: OTC-geneesmiddelen; Over The Counter). Omwille van de volksgezondheid mogen deze middelen slechts worden verstrekt door personeel dat hiervoor een opleiding heeft gevolgd. Een apotheker kent de toepassing, de wijze van gebruik van de middelen die hij of zij verstrekt en de mogelijke risico's van het gebruik van het middel in combinatie met andere middelen (die soms door andere artsen aan dezelfde patiënt zijn voorgeschreven), bekend als wisselwerking. Apothekers zijn ook kundig op het gebied van bijwerkingen en het gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Meestal verkoopt men in een apotheek ook dermatologische cosmetica, homeopathische middelen, fytotherapeutica, medische hulpmiddelen voor thuiszorg et cetera.